Termeni și condiții

SITE-ul https://www.freevoltenergy.ro aflat în proprietatea și administrat de compania SC. Freevolt Energy Efficiency S.R.L. (denumita in continuare FreeVolt Romania), prin care reprezentantul si importatorul prezinta tehnologia sa fotovoltaica pe baza de grafen.

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

FreeVolt Romania – este denumirea comercială a S.C. Freevolt Energy Efficiency SRL, persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 140bis, camera 35, Jud. Constanta, Mun. Constanta, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J13/1984/2021, cod unic de înregistrare fiscala RO44427683.

Vanzator – S.C. Freevolt Energy Efficiency SRL

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care vizitează site-ul sau își exprima intenția de a achizitiona produsele prezentate de catre Vanzator

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr de Servicii având un volum limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Conținut

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei solicitări pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Solicitării are rol de informare si nu reprezintă acceptarea ei. Aceasta solicitare se face electronic sau telefonic.

2.3 Solicitarea se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător în momentul primirii de către Vânzător de la Cumpărător, prin intermediul poștei electronice sau fizic a unui contract sau a unui facturi fiscale.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Euro Com Project Nowiński, Zamroczyńska si a firmei mama FreeVolt Polska SA, cu dreptul de folosinta alocat reprezentantului din Romania, adica Vanzatorului, SC FreeVolt Energy Efficiency SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

3.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de FreeVolt Romania, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al FreeVolt Romania asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al FreeVolt Romania.

3.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat între FreeVolt Romania si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea FreeVolt Romania cu referire la acel Conținut.

3.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

3.5. În cazul în care FreeVolt Romania conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea FreeVolt Romania pentru respectivul Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea FreeVolt Romania si/sau al angajatului/prepusului FreeVolt Romania care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.

4. CONTRACTUL si COMERCIALIZAREA

4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua solicitarea de încheierea a unui contract sau a unei tranzactii comerciale prin mijloace electronice.

4.2. Prin finalizarea solicitării Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de contractare si/sau comercializare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Solicitării.

4.3. Prin finalizarea solicitării, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

5. CONFIDENȚIALITATE

5.1. FreeVolt Romania va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

5.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Client cu privire la Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

5.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. FreeVolt Romania nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

6. PUBLICITATE

6.1. Newsletterele FreeVolt Romania sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați de FreeVolt Romania. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea si securitatea informațiilor.

6.2. în momentul în care, Clientul își ofera datele personale prin intermediul formularului, acestuia îi pot fi trimise comunicări prin email pentru a il informa asupra activitatii Vanzatorului si a ofertelor comerciale

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

6.2.1. prin contactarea FreeVolt Romania în acest sens.

6.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător din email-urile primite de la acesta.

6.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

7. FACTURARE – PLATĂ

7.1. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate în fiecare Contract si in ofertele trimise de către vânzător, ante-contractuale. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru produsele si/sau serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

7.2. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura prin posta electronica, la adresa de e-mail menționata de Cumpărător în Contul sau.

7.3. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente serviciilor, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a informa Vânzătorul asupra oricăror modificări ulterioare făcute de către acesta asupra datelor de facturare comunicate inițial.

8. LIVRAREA PRODUSELOR SI A SERVICIILOR

8.1. Vânzătorul se obliga sa livreze potrivit legislației în vigoare produsele si serviciile stabilite prin Contract sau factura la preturile stabilite.

9. RĂSPUNDERE

9.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea Serviciilor după livrare.

9.3. Prin transmiterea datelor cu caracter personal Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului în ultima versiune actualizata care este comunicata în cadrul Site-ului, existenta la data trimiterii datelor prin intermediul website-ului.

9.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si condițiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si condițiilor Site-ului.

9.5. Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către FreeVolt Romania, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor si condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzător din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plăti online.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, FreeVolt Romania are obligația de a administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

10.3. Scopul colectării datelor este:

– contactarea Clienților pentru prezentarea produselor si a serviciilor si pentru ofertare;

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piața.

10.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont si/sau din acceptul expres al Cumpărătorului declara si accepta necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Restart, își da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.3.

10.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

10.6. De asemenea, FreeVolt Romania poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora si numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranța si ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători.

11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

11.2. Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

12. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contractarea, ofertarea, facturarea și condițiile comerciale sunt supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre FreeVolt Romania si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul București.

× Whatsapp